Projekty i zajęcia stałe

Projekty

Remont świetlicy

Przyjazna woda dla każdego ucznia – nauka pływania dla uczniów klas I-III

Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Krasienina i Okolic im. Ireny Kosmowskiej realizuje program współfinansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki. Projekt skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Niemce.

Najważniejszym celem projektu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci z terenu Gminy Niemce oraz wychowywanie dzieci przez kulturę fizyczną i sport. Zadanie publiczne zostanie zrealizowane w formie zajęć na basenie, poświęconych głównie nauce pływania dla początkujących oraz utrwaleniu tych umiejętności dla dzieci, które nabyły już podstawy pływania.

Zajęcia będą odbywały się w okresie od 13.02.2016 r. do 30.06.2016 r. w każdą sobotę w Szkole Nauki Pływania „Delfin” na pływalni przy ul. Radości 13 w Lublinie. Prowadzone będą przez wykwalifikowanych instruktorów nauki pływania i utytułowanych sportowcach na zawodach o randze europejskiej i międzynarodowej.

Rekrutacja została przeprowadzona w lutym 2016 r. przez wolontariuszy będącymi członkami Stowarzyszenia pomiędzy uczniami ze Szkoły Podstawowej w Nasutowie oraz Zespole Szkół w Krasieninie.

Podczas naboru chętnych brane były pod uwagę w pierwszej kolejności dzieci z rodzin wielodzietnych, wychowywanych przez samotnych opiekunów, o niskim statusie społecznym, pochodzących ze środowisk o podwyższonym ryzyku uzależnień.

Do projektu zostało zakwalifikowanych 39 uczniów – 19 chłopców i 20 dziewczynek. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny dla uczestników.

            Realizacja projektu przyczyni się m.in. do aktywacji sportu i aktywnego spędzania wolnego czasu wśród najmłodszych oraz korzystnie wpłynie na integrację społeczną dzieci z różnych środowisk.

Zajęcia stałe

Zajęcia Karate

Zespół muzyczny

Schola dziecięca

Chór

Fitness

Zajęcia plastyczne dla dzieci

Zajęcia taneczne dla dzieci